Ford blir med i datadelingsnett­verk for mer bærekraftige og transparente leverandørkjed­er

19.04.2022

Ford skal nå bli med i to sentrale leverandørkjedesamarbeid som har som mål å sette nye industristandarder for datadeling mellom samarbeidspartnere og bærekraftvurdering av produksjonssteder.

Med Catena-X Automotive Network deles data hele tiden mellom deltakerne i nettverket for å bedre bærekraft og effektiviteten i hele leverandørkjeden for bilproduksjon. Det andre initiativet, Responsible Supply Chain Initiative (RSCI), bidrar med praktiske verktøy for å måle – samt nå målet om mere bærekraftige leverandørkjeder.

– Bilindustrien er helt avhengig av ansvarlige, transparente og bærekraftige leverandørkjeder for å lykkes med overgangen til en elektrifisert fremtid. Ved å definere standarder for data og sikker deling av disse, er Catena-X et meget godt utgangspunkt for et samarbeid om dette. Vi er svært fornøyde med at vi nå er en del av disse to nyskapende initiativene om leverandørsamarbeid, sier Werner Pütz, vice president, Purchasing i Ford Europa.

Fords samarbeid med Catena-X og RSCI er et viktige skritt mot selskapets mål om at alle deres fabrikker, distribusjon og leverandører i Europa skal være karbonnøytrale i løpet av 2035. Innen 2035 skal det også være nullutslipp fra Fords bilsalg i Europa.

Catena-X Automotive Network

Catena-X-nettverket vil bidra til felles standarder for data og informasjonsdeling gjennom hele bilproduksjonsleverandørkjeden. Sammen med en rekke partnere går Ford nå inn i dette unike samarbeidet som omfatter alt fra kvalitetsstyring, vedlikehold til leverandørkjedehåndtering og bærekraft. Datadelingen mellom medlemmene av nettverket kan også redusere utfordringer knyttet til leveringer, mangel på råmaterialer og deler, ved å fange opp og adressere disse raskt. Med deltakelsen i Catena-X vil Ford forbedre sitt arbeid med bærekraft og forsikre seg om at menneskerettighetsstandarder blir fulgt. Leverandørkjedene deres vil også bli enda mer transparente.

Responsible Supply Chain Initiative

Ford er også en av de 14 grunnleggerne av Responsible Supply Chain Initiative (RSCI), som ble lansert av German Automotive Industry Association VDA (Verband der Automobilindustrie). Målet med RSCI er å få på plass standarder for å måle hvor bærekraftig bedrifter innen bilindustrien faktisk er. Dette inkluderer alt fra at arbeidstakers rettigheter blir oppfylt til at det er en sikker arbeidsplass.

– For å skape en bærekraftig fremtid må vil tilby praktiske og helhetlige løsninger som dette til bedriftene. De får da en felles industristandard som de kan jobbe etter. Dette gjør det mulig for flere forskjellige bedrifter å jobbe mot et felles mål, sier bærekraftspesialist i Ford Europa, Helmut Philipp. Han har også blitt nestleder i styret i RSCI.

Ford forplikter seg til å forbedre alle deler av sin leverandørkjede samtidig som de også vil søke og inngå samarbeid med organisasjoner som bidrar til å beskytte både mennesker og jordkloden. I selskapets krav til sine leverandører er det utarbeidet krav som går på menneskerettigheter, miljø, ansvarlig bruk av råvarer, ansvarlig og lovlig forretningspraksis.

Kontakt oss

Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer