Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Bilservice Egersund jobber kontinuerlig med å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi legger vekt på å levere produkter vi kan være stolte av, som opprettholder høye standarder og produseres under gode arbeidsforhold, med fokus på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn.

Gjennom vårt arbeid skal vi unngå å innvirke negativt på andres menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi skal etterstrebe korrekt håndtering dersom vi avdekker at vår virksomhet har negativ innvirkning. Vi skal være spesielt oppmerksomme der det er størst risiko for at vår virksomhet kan påvirke negativt.

Vi forventer at alle våre leverandører følger følgende lover og prinsipper:

  • Nasjonal lovgivning
  • ILO-konvensjonene om barnearbeid (C138, C182) ,tvangsarbeid (C029, C105),diskriminering (C100, C111) og organisasjonsfrihet (C087, C098).
  • FN-konvensjonen for barns rettigheter
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

Her er mer informasjon om hvordan noen av våre leverandører jobber med dette.

Santander - https://www.santanderconsumer.no/om-oss/om-apenhetsloven/

NDS - https://www.nds-group.no/om-nds-group/aapenhetsloven/

Continental - https://www.continental.com/en/sustainability/sustainable-corporate-governance/business-partner/california-transparency-in-supply-chains-act/

Nokian sustainability report - https://nokiantyres.studio.crasman.fi/pub/web/attachments/publications/Nokian%20Tyres%20Corporate%20Sustainability%20Report%202022.pdfKampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer